AKPEROX BU50

Stiren, vinilasetat, akrilatlar ve metakrilatların (ko)polimerizasyonu sırasında 100-140°C arasındaki sıcaklıklarda başlatıcı olarak kullanılır. Etilenin değişik derecelerde aktiviteye sahip diğer peroksitler ile kombinasyon halinde yüksek basınçlı polimerizasyonları için 200-250°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.

AKPEROX BU50
Chemical Name
2,2-Di-(Tert-butylperoxy)-Butane
CAS
2167-23-9
PROPERTIES

Stiren, vinilasetat, akrilatlar ve metakrilatların (ko)polimerizasyonu sırasında 100-140°C arasındaki sıcaklıklarda başlatıcı olarak kullanılır. Etilenin değişik derecelerde aktiviteye sahip diğer peroksitler ile kombinasyon halinde yüksek basınçlı polimerizasyonları için 200-250°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir.